Spoločenstvo vlastníkov Hurbanova 1596/48,50,52,54